yapılan işçilige garanti veriyoruz Uzun yıllar deneyimi  bu mesleğe verdik

1997 yılından bu meslekteyiz

 • YouTube
 • Facebook

 sifon Rezervuar tamiri sifon tamiri klozet montajı

Şamandıra ile musluğun bağlantı kısmında conta bulunur. Bu conta suyun içinde uzun süre kaldığı için zamanla yıpranabilir. Bu durumda;sifon tamiri yapılırsifon Rezervuar tamiri sifon tamir

sifon Rezervuar tamiri sifon tamironarım hizmetini veriyoruz

atakent sifon Rezervuar tamiri klozet montajı

Belirli bir hacimdeki depoda bulunan suyun istenilen yere borular aracılığıyla gönderilmesini sağlayan sistem sifon olarak adlandırılır. Sifonların en yoğun olarak kullanıldıkları yerler tuvaletlerdir. Tuvaletlerde asma, gömme veya klozet arkası rezervuarlarda depolanan su, sifonlar aracılığı ile tuvalete gönderilir. Su aktarımının gerçekleştiği sifonlarda zaman zaman su sistem dışına kaçarak sızmalara yol açabilir. Sifon suyu klozet içerisine kaçırırsa bu durumda klozet içine sürekli su akışı olur ve bu durum su tüketimini arttırır. Ancak sifon suyu klozet dışına kaçırıyorsa bu durumda özellikle banyolarda zeminde su birikmesi paspasların ve zemine oturtulmuş mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Şimdi, sifonlarda yaşanan su kaçırma probleminin neden kaynaklanabileceğine bir göz atalım. sifon Rezervuar tamiri klozet montajı

Sifon Neden Su Kaçırır sifon Rezervuar tamiri sifon tamir?


Sifonlar doldurma ve boşaltma grubu olarak adlandırılan iki grup vardır. Sifonun su kaçırması bu grupların herhangi birinden kaynaklanabilir. Sifonun su kaçırmasının sebebinin anlaşılabilmesi için öncelikle rezervuar kapağının açılması gerekir.

Klozet Sifon Değişimi

Su kaçıran sifonun yer aldığı rezervuar suyla dolu ve rezervuara su girişi devam ediyorsa su kaçırma sorunu doldurma grubunda bulunan flatör adlı parçadan kaynaklanmaktadır. Flatöre bağlı bir şamandıra bulunur ve rezervuara su doldukça bu şamandıra yükselir. Şamandıranın belirli bir yüksekliğe gelmesi flatörün rezervuara su alımını kesmesini sağlar. Rezervuardaki suyun boşaltılması ile şamandıranın aşağıya inmesi ise flatörün rezervuara tekrar su almasını sağlar. Rezervuarın dolu olmasına rağmen su alımının devam etmesi sifonun su kaçırmasına sebep olur. Bu durumda sorunun flatör ya da şamandıradan kaynaklandığı söylenebilir. Sorunun çözümü içinse bu parçaların değiştirilmesi yeterlidir.sifon Rezervuar tamiri klozet montajı
Boşaltma grubunun en alt kısmında suyun sızmasını engelleyen bir conta bulunur. Flatörde herhangi bir problem olmamasına rağmen sifon su kaçırmaya devam ediyorsa bu durumda su kaçırma probleminin boşaltma grubundaki bu contadan kaynaklandığı düşünülebilir. Problemin contadan kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılabilmesi içinse klozetin bağlı olduğu taharet muslukları kapatıldıktan sonra rezervuarın içindeki su tamamen boşaltılmalıdır. Rezervuar boşaltıldıktan sonra da boşaltma grubu yerinden sökülmeli ve rezervuardan su çıkışının meydana geldiği deliği kapatan parça üzerinde bulunan conta kontrol edilir. Conta yıpranmış, parçalanmış veya yerine oturmamış olabilir. Bu durumda eskiyen conta yenisi ile değiştirilirse ya da conta yerine oturtulursa sifonun su kaçırması engellenmiş olur.sifon Rezervuar tamiri klozet montajı,atakent sifon Rezervuar tamiri klozet montajı

 • sifon su kaçırıyor

 • sifon Rezervuar tamiri klozet montajı

 • klozet alttan su kaçırıyor

 • klozet su sızdırıyor

 • vitra sifon su kaçırıyor

 • serel klozet sifon tamiri

 • kale klozet sifon tamiri

 • sifon tamiri

 • klozet şamandıra değişimi

 • rezervuar tamiri

 • sifon tamiri fiyatları

 • klozet tamiri

 • klozet su kaçırıyor

 • klozet su akıtıyor

 • klozet sifon tamiri

 • klozet tamir takımı

 • klozet sifon mekanizması tamiri

 • serel sifon tamiri

 • vitra rezervuar su kaçırıyor

 • kale sifon tamiri

 • vitra sifon tamiri

 • tuvalet sifon tamiri

 • alafranga tuvalet sifon tamiri

 • sifon şamandıra tamiri

 • akıtan sifon tamiri

 • klozet deposu tamiri

sifon nasıl tamir ederimsifon Rezervuar tamiri klozet montajı

 • Rezervuarın kapağını açınız.

 • Şamandıranın suyun üstünde olup olmadığını kontrol edin.

 • Bazen şamandıra patlayabilir ve içine su girmiş olabilir.

 • Bu durumda şamandıra su yüzünde kalmaz ve doldurma musluğu kesintisiz su akışı sağlar.

 • Bu durumda şamandıranın değişmesi gerekir.

 • Sorun şamandırada değilse, şamandıranın bağlı olduğu musluğu sökün.

 • Musluğun bağlantı kısmındaki conta yıpranmışsa, contayı değiştirin.

 • Doldurma grubu sorunlarında, rezervuar iç takımının doldurma grubunu tamamen değiştirmeniz daha sağlıklıdır